ਸਿਹਤ

0 Minutes
ਸਿਹਤ

ਦਿਨ ‘ਚ ਖੀਰਾ ਹੀਰਾ, ਰਾਤ ‘ਚ ਜ਼ੀਰਾ, ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੱਥ?

ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਖੀਰਾ ਖੀਰਾ, ਦਿਨ ‘ਚ ਖੀਰਾ ਹੀਰਾ ਤੇ ਰਾਤ ‘ਚ ਖੀਰਾ ਜ਼ੀਰਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਖੀਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ...
Read More
YouTube
Instagram
WhatsApp
Snapchat